Om oss / About Us

Välkommen till kennel Trewelyn som har en hobbybaserad uppfödning av beagle i Västerås. Jag har varit involverad i hunderiet sedan tidigt 1970-tal, då familjen skaffade en beagle för jakt. Den första egna hunden kom 1978 och var en welsh springer spaniel, och det var med den rasen jag 1983 började min uppfödargärning. Den första egna beaglen fick jag 1989 och under några år hade jag båda raserna parallellt för att sedan helhjärtat ägna mig åt beaglen. Från början var mitt intresse för jakt stort och mina tidigare hundar användes till jakt på främst rådjur. Med åren har dock fokus förflyttats till utställningssidan och mina hundar deltar numera framgångsrikt i ringarna i såväl Sverige som utomlands. Hittills har de ställts ut i tio länder på två kontinenter: Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Lettland, Tyskland, Estland, Kanada och USA.

Uppfödningen av valpar är begränsad till att en kull blir till när jag själv vill ha en valp ur en viss kombination av föräldrar. De valpar jag inte själv behåller ser jag helst adopteras av sportiga familjer som förstår vilken slags hund en beagle är och som kan ge ett gott och varaktigt hem. Valparna föds upp i hemmet och får prägling och socialisering utifrån ålder och förutsättningar. Jag vill gärna träffa potentiella valpköpare innan ett köp blir av för att så långt det går kunna matcha rätt valp med rätt familj.

Min första beagle, Gunfire Bellinda, visade jag till BIR på en rasspecial med 100 deltagare och tillsammans med Tail Tip's Forget-Me-Not lade hon grunden till till den blodslinje som startade 1991 och som jag än idag arbetar med. Under åren har jag importerat och ägt/delägt följande hundar: Daragoj Red Ribbon, C.I.E. SEV-07 Skilos Mas Grand Slam, Desert Dawg's Angel Of Love, C.I.E. USCh USGCh DKVV-16 Danter's Fairy Tale Of Pun Kotzky, Red Americana Gadget And Device, C.I.E. USCh PLCh Milroc Angel In A Centerfold och USCh PLCh EECh Milroc Swing For The Fence.

Jag stolt uppfödare till beaglar som genom åren är och har varit till glädje för sina familjer och jag är också stolt över nedanstående hundar som skördat framgångar på utställningar:

Welcome to Trewelyn Beagles, a small hobby kennel in Sweden. I have been involved in showing and breeding purebred dogs for more than thirty years. I am breeding selectively on a small scale, incorporating Swedish and International bloodlines producing Specialty and Group winning champions. I strive to produce top quality dogs with sound temperaments, health, structure, and movements.

I occasionally breed a litter of puppies here at Trewelyn and I only breed when I am looking for a puppy for myself. I am not a commercial enterprise. Puppies are raised in the home where they stay until they go to their new families. During this time they experience the events of a normal household and at 4-5 weeks of age they are integrated with the older dogs and begin to explore the outside world. Prospective puppy homes are carefully screened and I like to meet all potential new owners to make sure the puppies go to the right homes.

I have shown my dogs in ten different countries on two continents: Sweden, Finland, Norway, Denmark, Poland, Latvia, Germany, Estonia, Canada, and the USA.

I showed my first beagle Gunfire Bellinda to a Specialty Best In Show win (100 entries) and together with Tail Tip's Forget-Me-Not, she made a solid foundation of the blood line I started in 1991 and that I am still working with. Over the years, I have imported and owned/co-owned Daragoj Red Ribbon, C.I.E. SEV-07 Skilos Mas Grand Slam, Desert Dawg's Angel Of Love, C.I.E. USCh USGCh DKVV-16 Danter's Fairy Tale Of Pun Kotzky, Red Americana Gadget And Device, C.I.E. USCh PLCh Milroc Angel In A Centerfold, and USCh PLCh EECh Milroc Swing For The Fence.


I am the proud breeder of beagles that over the years are and have been a joy as family members with their owners. I am also proud of these successful show dogs:

8 C.I.E. (Champion International d'Exposition) - International show champions
the title was introduced by the FCI in 2009
  •   C.I.E. Trewelyn Tamoretta
  •   C.I.E. DKCh EEVetCh EEV-05 FIV-08 EEVV-11+13 HeW-11 BaltVV-12 HeVW-12 FIVV-12+14 Trewelyn Grandezza
  •   C.I.E. NOV-06 Trewelyn Graziella
  •   C.I.E. SEV-07 Trewelyn Thessaloniki
  •   C.I.E. CACh PLCh DKCh SEVV-15 NOVV-15 Trewelyn Titbit Of Gold
  •   C.I.E. NOV-10 Trewelyn Toblerone
  •   C.I.E. SEVCh Trewelyn Tristar Golf
  •   C.I.E. CACh PLCh VWW-17 NordVV-17 FIVV-17 Trewelyn Triangle Drama

6 Nationella utställningschampions / National show champions
  •   C.I.E. DKCh EEVetCh EEV-05 FIV-08 EEVV-11+13 HeW-11 BaltVV-12 HeVW-12 FIVV-12+14 Trewelyn Grandezza
  •   C.I.E. CACh PLCh DKCh SEVV-15 NOVV-15 Trewelyn Titbit Of Gold
  •   C.I.E. CACh PLCh VWW-17 NordVV-17 FIVV-17 Trewelyn Triangle Drama
  •   CACh DKCh EECh LVCh PLCh Trewelyn Tulsa Oklahoma
  •   CACh USCh Trewelyn Pan Am Pilot
  •   PLCh EECh Trewelyn Peace Of Mind

1 Veteran champion
  •   C.I.E. DKCh EEVetCh EEV-05 FIV-08 EEVV-11+13 HeW-11 BaltVV-12 HeVW-12 FIVV-12+14 Trewelyn Grandezza

5 BIS-placerade / Best in Show placers
  •   C.I.E. DKCh EEVetCh EEV-05 FIV-08 EEVV-11+13 HeW-11 BaltVV-12 HeVW-12 FIVV-12+14 Trewelyn Grandezza
  •   Trewelyn Titanium And Gold
  •   C.I.E. CACh PLCh DKCh SEVV-15 NOVV-15 Trewelyn Titbit Of Gold
  •   C.I.E. SEVCh Trewelyn Tristar Golf
  •   PLCh EECh Trewelyn Peace Of Mind

10 Gruppvinnare / Group Winners
  •   Trewelyn Tintomara
  •   Trewelyn Tyler
  •   C.I.E. Trewelyn Tamoretta
  •   C.I.E. DKCh EEVetCh EEV-05 FIV-08 EEVV-11+13 HeW-11 BaltVV-12 HeVW-12 FIVV-12+14 Trewelyn Grandezza
  •   C.I.E. NOV-06 Trewelyn Graziella
  •   Trewelyn Titanium And Gold
  •   C.I.E. CACh PLCh DKCh SEVV-15 NOVV-15 Trewelyn Titbit Of Gold
  •   C.I.E. NOV-10 Trewelyn Toblerone
  •   C.I.E. SEVCh Trewelyn Tristar Golf
  •   PLCh EECh Trewelyn Peace Of Mind

10 Grupplacerade / Group placers
  •   J RR LP Trewelyn Teddyboy
  •   Trewelyn Theresa
  •   Trewelyn Totalitessa
  •   Trewelyn Georgina
  •   Trewelyn Trace O'Gold
  •   Trewelyn Tulita
  •   Trewelyn Tennessee Waltz
  •   Trewelyn Guest Star
  •   Trewelyn Toutou
  •   C.I.E. CACh PLCh VWW-17 NordVV-17 FIVV-17 Trewelyn Triangle Drama

8 med vinnartitlar / with Winner titles
  •   C.I.E. DKCh EEVetCh EEV-05 FIV-08 EEVV-11+13 HeW-11 BaltVV-12 HeVW-12 FIVV-12+14 Trewelyn Grandezza
  •   C.I.E. NOV-06 Trewelyn Graziella
  •   C.I.E. SEV-07 Trewelyn Thessaloniki
  •   NordJV-08 SEVV-14 Trewelyn Tinged With Gold
  •   C.I.E. CACh PLCh DKCh SEVV-15 NOVV-15 Trewelyn Titbit Of Gold
  •   C.I.E. NOV-10 Trewelyn Toblerone
  •   SEV-12 SEVCh Trewelyn Tritone Chord
  •   C.I.E. CACh PLCh VWW-17 NordVV-17 FIVV-17 Trewelyn Triangle Drama

10 BIR-vinnare på rasspecialer / Specialty Best in Show winners
  •   J RR LP Trewelyn Teddyboy
  •   Trewelyn Theresa
  •   Trewelyn Gwendoline
  •   Trewelyn Tambourine Man
  •   C.I.E. NOV-06 Trewelyn Graziella
  •   C.I.E. SEV-07 Trewelyn Thessaloniki
  •   C.I.E. CACh PLCh DKCh SEVV-15 NOVV-15 Trewelyn Titbit Of Gold
  •   Trewelyn Torienna
  •   C.I.E. SEVCh Trewelyn Tristar Golf
  •   C.I.E. CACh PLCh VWW-17 NordVV-17 FIVV-17 Trewelyn Triangle Drama


Annica Lindström
(Aug 2018)

email: annica(at)trewelyn.se