Valpar / Puppies


Tidigare kullar | Previous Litters
Vi har inga valpar för närvarande / We currently have no puppies available

För aktuella valpkullar och rasinformation:

köpahund.se
Svenska Beagleklubben
En valp från kennel Trewelyn får flytta tidigast vid 8 veckors ålder och är då:

* Registrerad hos Svenska Kennelklubben (SKK)
* Veterinärbesiktigad inom sju dagar
* Regelbundet avmaskad
* ID-märkt med microchip
* Vaccinerad med Nobivac DHPPi

Dessutom är den van vid vardagliga händelser, kloklippning och övrig hantering samt i början av sin socialiserings-, koppel- och bilträning.
Med valpen följer också skötsel- och kostråd samt 2 kg av den mat som valpen är van att äta och självklart ingår livslång support.


Som valpköpare förväntas att ni:

* Är väl insatta i vilken typ av hund en beagle är
* Kan ge ett kärleksfullt och varaktigt hem
* Har tid och engagemang för hunden
* Aktiverar hunden på lämpligt sätt
* Har sunt förnuft och humorIntresserad av valp?

Uppfödningen bedrivs i liten skala och en valpkull blir till när jag själv önskar en valp ur en viss kombination. För att hålla intresselistan för de övriga valparna så aktuell som möjligt så påbörjas den tidigast när en parning ägt rum och denna sida uppdaterats med information om kullen. Nästa kull planeras till andra halvan av 2019.

Intresselistan kan man komma med på efter att ha besvarat ett antal frågor som skickas på begäran efter en kortare introduktion via epost. Den baseras inte på "först-till-kvarn"-principen utan är till för att placera valparna i så lämpliga hem som möjligt. Utifrån den listan så väljs intressenter ut efter att valparna är födda och man vet antal, kön och färg. De som eventuellt kan matchas mot en valp blir inbjudna till besök när valparna är 5-6 veckor gamla och det är ett öppet besök utan förpliktelser från något håll. Vid det tillfället får man träffa alla valparna, mamman och hemmets övriga hundar. Om båda parter så småningom kommer överens om köp så kan en valp hämtas tidigast vid 8-9 veckor med reservation för eventuella anmärkningar vid veterinärbesiktningen som kan ändra förutsättningarna.

I övrigt träffas hundarna och jag på de utställningar och andra aktiviteter som vi deltar i.

Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att eposta till annica@trewelyn.se

Fri prövningsrätt förbehålls vid alla överlåtelser.